Adviezen

Brief 01 advies wachtlijstbeheer

Brief 02 reactie verslag gemeenten 11-01-2011

Brief 03 Herzien advies wachtlijstbeheer

Brief 04 Voorstel werkwijze 2011

Op 11 juni 2013 hebben wij een kennismaking georganiseerd met de gemeenteraden van Venlo, Beesel en Bergen. Daarin hebben wij gesproken over het belang van juiste beeldvorming: uitgaan van de Burger en hun ervaren obstakels in plaats van ‘mensen met een beperking’. En hebben wij onze visie gegeven op hoe het anders kan, ook met betrekking tot de organisatie rondom arbeid in onze gemeenten. De sheets van de presentatie vindt u hier: Presentatie gemeenten Venlo, Beesel en Bergen 11 juni 2013

Brief 05 Advies Cliëntenparticipatie Wsw

Brief 07 Advies Visiedocument 20-08-2013

Brief 08 Aan onderhandelaars Cliëntenparticipatie sw 2014-2018

Brief 09 Colleges B&W Onderzoek privacy 4 juni 2014

Brief 10 Reactie onderzoek omgang privégegevens Wsw’ers 4 september 2014

Presentatie aan gemeentenraden Venlo, Beesel en Bergen op 30 april 2015. De sheets van de presentatie vindt u hier: Presentatie 30 april 2015 Gemeenteraden Wsw-raad

Reactie Cliëntenraad Wsw document arbeidsmatige activiteiten 10-09-2015

Brief 11 Knelpunten Beschut Werk Oktober 2016

In reactie op de brief ten aanzien van de knelpunten beschut werk hebben wij bijgaande brief ontvangen. In verband met privacy zal de bijlage bij deze brief niet gepubliceerd worden. Reactie brief 11 Knelpunten beschut werk

Brief 12 Advies verordening cliëntenparticipatie 20-12-2016

Brief 13 reglement clientparticipatie Wsw 9 januari 2017

Mail over verstuurde brief indicatie Wsw-gerechtigden 12 januari 2017

Vanuit FNV is er een onderzoek geweest naar het Werken in Wijken. Naar aanleiding van een uitzending van L1 nieuws, waarin een reactie vanuit de gemeente te zien was, heeft de Wsw-cliëntenraad een mail verstuurd naar de wethouders van het schap. Brief wethouders inzake L1 nieuws Werken in wijken FNV

Brief 14 gegevens WSW-gerechtigden 5 juni 2017

Brief 15 bezorgdheid participatiewet

Op verzoek van de Wsw-cliëntenraad is er door Anita Hütten een onderzoek uitgevoerd naar het beschut werk. Dit onderzoek richt zich op zowel de groep binnen de Wsw, als de groep die nu valt onder de Participatiewet. Het gaat over het waarborgen van de juiste arbeidsomstandigheden voor de doelgroep, het voorkomen dat zij thuis komen zitten, maar ook of en hoe er kosten bespaard kunnen worden. Zie hier het onderzoek en het geformuleerde advies : Samen werken aan Samenleving 3.0

In 2019 zijn er vanuit de Wsw-cliëntenraad vragen gesteld aan de drie gemeenten over de afzonderlijke uitvoering van de wetgeving Nieuw-beschut. Hieronder de drie inhoudelijk identieke brieven:

Brief-16 vragen rondom Participatiewet Beesel (2)

Brief-16 vragen rondom Participatiewet Venlo

Brief-16 vragen rondom Participatiewet Bergen

2019 is door de landelijke cliëntenraad een document opgesteld waarin het belang van cliëntenraden naar voren komt. 150212_factsheet_clientenparticipatie_Wsw