Cliënt in Beeldprijs 2015

Winnaars Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

9 april 2015 wonnen wij als Cliëntenraad Wsw van de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen, de beide prijzen van de Cliënt-in-Beeldprijs 2015: de jury én de publieksprijs!

Winnaars Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen – Privacy Wsw’ers
De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie binnen genoemde gemeentes. Dit doen zij zaken te onderzoeken en op de hoogte te blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om daarmee gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Initiatief:
De cliëntenraad ontving klachten van werknemers SW-bedrijven over hoe werd omgegaan met hun privacy. De cliëntenraad wilde zichtbaar maken wat cliënten meemaken en beleven als zij zich niet goed kunnen en/of durven uiten. Hiervoor werd een participerend onderzoek ingezet. Eén persoon, met kennis over privacy, beschreef hoe het er binnen het SW-bedrijf aan toe gaat. Er volgde gesprekken, mondeling en per mail. Naar aanleiding daarvan is een rapport opgesteld. Daardoor heeft de gemeente het SW-bedrijf aangesproken op het overtreden van privacyregels.

Effect:

Verbeterplannen werden opgesteld om aan de regels te voldoen. Door media-aandacht zijn OR en bonden gestart met een, voor het personeel veilige, klachtenmeldingsactie.

Zie het juryrapport Cliënt in Beeldprijs 2015 -De Landelijke Cliëntenraad:

https://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Juryrapport_CiB-prijs_10032015.pdf