Loonsverhoging cao SW per 1-1-2019 bekend

Het percentage van de loon – prijsontwikkeling (LPO) voor 2018 is bekend: voor dit jaar geldt een percentage van 2,43%. De verhoging van de SW-lonen is gekoppeld aan de LPO. Deze loonsverhoging komt voort uit de cao-onderhandelingen tussen vakbonden (FNV en CNV) en de VNG namens gemeenten. Hieronder kan je vinden wat deze stijging voor jou betekent.

Bij de berekening van het loon in de SW zijn 2 zaken van belang. De LPO en de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Het WML wordt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli aangepast. Per 1 juli 2018 is het WML met 1,03% gestegen. Welke gevolgen heeft de LPO nu voor jouw loon per 1 januari 2019?

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?
Dan gaat jouw loon in januari 2019 structureel met 1,4% omhoog. Deze 1,4% is de LPO, minus de stijging van het WML van juli 2018. Dus 2,43% – 1,03% = 1,4%.

Verdien jij het minimumloon?
Dan krijg je in januari 2019 de wettelijke verhoging van het WML. Per 1 juli 2018 was het WML € 1.594,20 en per 1 januari 2019 wordt dit € 1615,80 een stijging van 1,34%.

De loontabel vanaf januari 2019

Aanpassing bedragen uit de cao
Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 aangepast.

Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW): was €26,61 wordt € 26,98
Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 7,99, wordt € 8,10
Wat is de LPO ook alweer?
LPO is ‘loon – prijsontwikkeling’. Het is extra geld dat de ministeries jaarlijks van het kabinet krijgen om hun taken uit te voeren. Afgesproken is dat het ministerie van SZW de LPO in 2016, 2017 en 2018 uitkeert aan gemeenten. Vervolgens worden de SW-lonen boven WML verhoogd met hetzelfde percentage (zie artikel 5.4 cao SW).
De LPO over 2016: 2,22%
De LPO over 2017: 2,03%
De LPO over 2018: 2,43%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *