Wat is Wsw?

WswDe Wet sociale werkvoorziening is er voor mensen die een beperking hebben en die willen werken, maar die door hun beperking niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren. Dit wordt ook wel een arbeidshandicap genoemd. Mensen kunnen door een aantal oorzaken een arbeidshandicap hebben: een lichamelijke, een verstandelijke, een psychische oorzaak of een combinatie hiervan. Door de Wsw kunnen mensen met een arbeidshandicap werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Dit onder zo normaal mogelijke omstandigheden en als het kan bij een gewone werkgever.

Om voor de Wsw in aanmerking te komen, is een Wsw-indicatie nodig. Die indicatie wordt verstrekt door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van de gemeente waar de Wsw-gerechtigde woont, of door een vestiging in de buurt. In 2009 zijn het CWI en het UWV samen gegaan en nu voeren zij gezamenlijk de indicatiestelling uit onder de naam UWV werkbedrijven.

Bij een Wsw-indicatie wordt een categorie aangegeven: matig of ernstig arbeidsgehandicapt. Dit is afhankelijk van de mate waarin iemand als gevolg van zijn handicap productief kan zijn en de aanpassingen die er nodig zijn om te kunnen werken. De hoeveelheid subsidie die wordt toegekend hangt van die categorie af. De keuze om een Wsw-indicatie aan te vragen is vrijwillig maar zodra iemand een Wsw-indicatie heeft, is hij verplicht om passend werk dat hij aangeboden krijgt aan te nemen. Doet hij dit niet dan kan hij zijn Wsw-indicatie verliezen. Dus zodra iemand een Wsw-indicatie heeft zijn daaraan verplichtingen verbonden.