Factsheet: Wsw-raden

Factsheet: Wsw-raden blijven belangrijk

Binnen de Participatiewetten lijken Wsw-raden niet meer belangrijk. Niets is minder waar! Alle cliënten die nu een Wsw-indicatie hebben, moeten kunnen meedenken en –praten over het beleid. Wsw’ers moeten een mening kunnen geven. Maar hoe dan? In een Wsw-raad? In een bredere Participatieraad of in een samenwerkingsvorm? De LCR heeft alle aandachtspunten vastgelegd in het factsheet Cliëntenparticipatie Wsw. De inspraak van Wsw’ers is onmisbaar.

Uitleg

In het factsheet dat zo toegankelijk mogelijk is geschreven, wordt uitgelegd welke wetten er zijn waarmee ook Wsw’ers te maken (kunnen) krijgen. Ook de beantwoording van vragen als ‘wat is cliëntenparticipatie eigenlijk?’ en ‘Is burgerparticipatie ook voldoende’ komt aan bod. In een helder overzicht is opgenomen wat de aandachtspunten zijn voor de Wsw en de Wsw-raad.

Voorbereiding

Het factsheet is goed te gebruiken als voorbereiding op overleggen over cliëntenparticipatie met de gemeente of andere cliëntenraden. Klik voor een download van: factsheet Cliëntenparticipatie Wsw. De inspraak van Wsw’ers is onmisbaar.

Bron: LCR