Cliëntenparticipatie

Als ‘gebruiker’ van een wet of  voorziening meedenken en praten over het beleid dat uw organisatie of gemeente voert, noemen we cliënten- of klantenparticipatie.

Participatie is een woord dat de afgelopen jaren steeds meer te horen is binnen de overheid. De overheid wil dat de burger meedenkt over de wet en de uitvoering daarvan in dit geval door de gemeenten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de oude Wet Werk en Bijstand (WWB). Binnen de huidige Participatiewet, waar de WWB in op is gegaan, moet ook aan cliëntenparticipatie gedaan worden.

Sinds 2008 bestaat binnen de Wsw het recht op cliëntenparticipatie. Voor andere wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat dit al langer. Met behulp van dit recht krijgen mensen de mogelijkheid om zelf mee te praten over de wijze waarop de gemeente een wet uitvoert. Cliënten/klanten krijgen daarmee meer zeggenschap en hebben de gemeente als gesprekspartner.

zie ook: Factsheet: Wsw-raden

Wapen van Beesel, Bergen, Venlo:

Beesel

 

 

 

Bergen Limburg

 

429px-Coat_of_arms_of_Venlo.svg
Venlo