Gemeenten

De Wsw-raad is opgezet als een orgaan vanuit de gemeente dat zich bezig houdt met Wsw-beleid en dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft, die niet bindend zijn. Iedere gemeente in Nederland moest voor 1 juli 2008 bij verordening nadere regels stellen over de manier waarop de gemeente vorm geeft aan cliëntenparticipatie. Die regels moeten betrekking hebben op:vormen van cliëntenparticipatie zijn mogelijk; zoals een Wsw-raad per gemeente, per regio of schap. De Wsw-raad kan ook samengevoegd worden met een Wwb-raad (Wet werk en bijstand) en/of een Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning).

  1. De wijze waarop overleg wordt gevoerd met Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers;
  2. De wijze waarop Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van het overleg kunnen aandragen;
  3. De wijze waarop Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers worden voorzien van informatie die nodig is om adequaat aan het overleg te kunnen deelnemen.

Voor het overige heeft de gemeente alle ruimte om een vorm te kiezen die past bij de lokale situatie.