Telefoontje van Klijnsma

Gemeenten die anders dan afgesproken in regeerakkoord en sociaal akkoord, geen werk maken van beschut werk voor mensen met een lage loonwaarde kunnen ‘een telefoontje’ verwachten van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dat antwoordde zij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

In antwoord op de vragen van haar partijgenoot John Kerstens stelt Klijnsma dat beschut werk ertoe strekt dat ‘mensen onder cao kunnen gaan werken en dat zij daardoor een salaris krijgen op basis van een wettelijk minimumloon en natuurlijk ook een pensioenvoorziening.’ Aan de Kamer zegde ze toe ‘heel goed te blijven volgen’ hoe dit wordt vormgegeven.

Een eerdere motie die door de Kamer is aangenomen en waarin ze opgeroepen wordt de afbouw van de Sw-sector en de instroom in beschut werk ‘op de voet te volgen’, zal ze uitvoeren, meldt haar woordvoerder.Vorige week bracht Binnenlands Bestuur naar buiten dat een aantal gemeenten geen beschut werk gaat organiseren voor deze groep allerzwaksten op de arbeidsmarkt. In plaats daarvan zoeken gemeenten het in het aanbieden van dagbesteding of vrijwilligerswerk.

PvdA-Kamerlid John Kerstens vroeg in het Vragenuurtje staatssecretaris Klijnsma in te grijpen. Hij vindt de alternatieven in strijd met het sociaal akkoord en het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat er 30 duizend plekken voor beschut werk komen. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor en krijgen vanuit het rijk geld om dit te betalen.Als gemeenten hun beleid voor beschut werk niet in een verordening ‘met alles erop en eraan’ vastleggen, zal Klijnsma daar dus ‘zeker een telefoontje aan wagen’.

Ze greep het debat in de Kamer daarom aan om gemeenten nogmaals te melden dat ze moeten zorgen voor een ‘ordentelijk geslagen’ verordening en dat het beschut werk daarin echt verankerd moet zijn. Tegelijkertijd geeft ze aan dat wanneer gemeenten een andere ‘passende voorziening’ gaan inrichten waardoor deze groep gaat participeren, dit in lijn kan zijn met het kabinetsbeleid.

Op verzoek van D66, die wees op mogelijke onduidelijkheid bij wat wel en wat niet mag, zegde Klijnsma toe in een verzamelbrief aan gemeenten nog eens heel helder op te schrijven dat van hen wordt verwacht dat zij het fenomeen beschut werk in de verordening opnemen. ‘Ik zal er ook bij vertellen wat dan precies daaronder verstaan wordt.’

Bron: Binnenlands bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *