We winnen de Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

Trots zijn we dat we dit jaar weer de Cliënt-in-Beeldprijs hebben gewonnen, zelfs beide prijzen: de publieksprijs én de juryprijs!

Dit alles naar aanleiding van ons onderzoek naar de omgang met privacygegevens van de Wsw’ers in onze regio.

Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen – Privacy Wsw’ers
De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie binnen genoemde gemeentes. Dit doen zij zaken te onderzoeken en op de hoogte te blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om daarmee gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Initiatief:
De cliëntenraad ontving klachten van werknemers SW-bedrijven over hoe werd omgegaan met hun privacy. De cliëntenraad wilde zichtbaar maken wat cliënten meemaken en beleven als zij zich niet goed kunnen en/of durven uiten. Hiervoor werd een participerend onderzoek ingezet. Eén persoon, met kennis over privacy, beschreef hoe het er binnen het SW-bedrijf aan toe gaat. Er volgde gesprekken, mondeling en per mail. Naar aanleiding daarvan is een rapport opgesteld. Daardoor heeft de gemeente het SW-bedrijf aangesproken op het overtreden van privacyregels.

Effect:

Verbeterplannen werden opgesteld om aan de regels te voldoen. Door media-aandacht zijn OR en bonden gestart met een, voor het personeel veilige, klachtenmeldingsactie.

(bron LCR Zie hier ook de andere genomineerden: http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?id=595)

Film gemaakt voor het LCR door Cor Vos Amsterdam

Lees hier het juryrapport: Juryrapport CiB-prijs 2015

1 reactie op “We winnen de Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *